RUJUKAN

|
Rujukan Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov

http://pelangipetang89.blogspot.com/2009/07/teori-pelaziman-klasik-pavlov.html

http://peoplelearn.homestead.com/psychlearncontent2a.html

http://www.slideshare.net/syireen/teori-behaviorisme/downloadRujukan Buku

Boon Poon Ying, Noriati, Syarifah Fakriah Syed Ahmad, (2009). Murid dan Alam Belajar. Siri Pendidikan       Guru Oxford Fajar, Kuala Lumpur.


Chong Lean Keow PhD(2009). Murid dan Alam Belajar untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.


Ee Ah Meng(1994). Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur : Penerbitan Fajar Bakti.


Kamarudin Hj. Husin(1993).Pedagogi 3: Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah. Selangor Darul Ehsan: Longman Malaysia.


Lee Shok Mee(1994).Asas Pendidikan 2: Psikologi dalam Bilik Darjah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman.


Mok Soon Sang(2002). Psikologi Pendidikan untuk Kursus Diploma Perguruan Semester 3. Subang Jaya: Kumpulan Budiman.


Rahil Mahyuddin, Habihah Elias (2001). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Shah Alam: Karisma Publications.